חי אוזן

המעודכנים מעדכנים - undefined...

חי אוזן