הרב דן מחבר

המעודכנים מעדכנים - undefined: משל נפלא: "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה"...

הרב דן מחבר
משל נפלא: "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה"